im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

dZIENNIK ELEKTRONICZNY SZP IM. WL. LOKIETKA UODO

 

 

 

UWAGA !!! UWAGA !!!

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie wracają na praktyczną naukę zawodu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

klik

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
z dnia 15.10.2020 r. Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu przechodzi
od 19.10 2020 r. na nauczanie zdalne aż do odwołania. Regulamin nauczania zdalnego.

klik

Materiały informacyjne otrzymane
z Narodowego Funduszu Zdrowia
dotyczące profilaktyki koronawirusa.

więcej

 

klik

UWAGA !!!

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla
publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r.

klik

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy oraz sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu
w czasie epidemii.

klik

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu

klik

klik

Zjazdy w roku szkolnym 2020/2021
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

ZASADY ŚWIADCZENIA „DOBRY START” DOBRY START

 

BAROMETR ZAWODÓW

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. WARTO PRZECZYTAĆ !!!

więcej

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2020 r.

KLIK

klik

klik klik

 

akcja_ciuchkacja nakrętkiakcja CD-ik

 

klik

fb

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy