im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

dZIENNIK ELEKTRONICZNY SZP IM. WL. LOKIETKA UODO

 

 

KLIK

UWAGA !!!

"Zawieszone praktyczna nauka zawodu od 24 października do 8 listopada".

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

klik

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
z dnia 15.10.2020 r. Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu przechodzi
od 19.10 2020 r. na nauczanie zdalne aż do odwołania. Regulamin nauczania zdalnego.

klik

Materiały informacyjne otrzymane
z Narodowego Funduszu Zdrowia
dotyczące profilaktyki koronawirusa.

więcej

 

klik

UWAGA !!!

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla
publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r.

klik

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy oraz sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu
w czasie epidemii.

klik

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu

klik

klik

Zjazdy w roku szkolnym 2020/2021
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

ZASADY ŚWIADCZENIA „DOBRY START” DOBRY START

 

BAROMETR ZAWODÓW

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. WARTO PRZECZYTAĆ !!!

więcej

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2020 r.

KLIK

klik

klik klik

 

akcja_ciuchkacja nakrętkiakcja CD-ik

 

klik

fb

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy