im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 
szkoły dla młodzieży

 

________________________________________________________

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
więcej

_____________________________________________________

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
więcej

____________________________________________________

Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020

UWAGA!
            Wykazy podręczników z przedmiotów ogólnokształcących dla uczniów klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia po szkole podstawowej oraz z przedmiotów zawodowych zarówno dla absolwentów szkoły  podstawowej jak i gimnazjum zostaną zamieszczone w terminie późniejszym. Podręczniki należy zakupić nowe, ale są dopiero drukowane, niektóre czekają na dopuszczenie przez MEN
.

PO GIMNAZJUM DLA KLAS I

klik klik

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLAS I

klik klik

DLA KLAS II i III BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

klik klik

 

Dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Zmiana od 15.09.2014 r.

GODZINY  LEKCYJNE

1.

  8:00

-

  8:45

2.

  8:50

-

  9:35

3.

  9:40

-

10:25

4.

10:35

-

11:20

5.

11:30

-

12:15

6.

12:20

-

13:05

7.

13:10

-

13:55

8.

14:00

-

14:45

9.

14:50

-

15:35

10.

15:40

-

16:25

 

 

 

2c

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy