im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dnia 4 listopada 2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się doniosła uroczystość wręczenia dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ponad dwustu najlepszych uczniów
szkół Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Już po raz drugi wśród wyróżnionych znalazł się Paweł Nitka uczeń naszej szkoły,
trzeciej klasy Technikum Hotelarskiego.

Dyplomy dla stypendystów wręczali - Wicewojewoda Kujawsko-pomorski Dariusz Kurzawa
i Kujawsko-pomorski Kurator Oświaty Iwona Waszkiewicz.
Część artystyczną wykonała młodzież działająca w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

foto galeria:

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy