im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

"Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu "przyjazna szkoła" realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa."

"Przyjazna szkoła", jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym w 2007 roku, realizowanym ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą.

Projekt zakłada wdrożenie 315 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat), uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę. W pierwszym etapie, właściwej realizacji projektu, przeszkolonych zostanie 315 nauczycieli opiekunów. Szkolenia przygotują nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu. W drugiej fazie, nastąpi wdrożenie opracowanych projektów rozwojowych, z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e-learningu w procesie nauki oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych. Zarówno na etapie przygotowywania jak i wdrażania programu, prowadzone będzie wsparcie doradcze dla nauczycieli. Nad poprawnym przebiegiem projektu, będzie czuwało biuro projektu - znajdujące się w siedzibie Stowarzyszenia w Mysłowicach, 16 Koordynatorów Regionalnych i zespół ekspertów z różnych dziedzin. Nad promocją projektu będzie czuwała Polska Akademia Public Relations - Partner ds. wizerunku i PR Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Ewaluacja projektu pozwoli na szersze stosowanie wypracowanych rozwiązań.
Strona Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" ps.org.pl

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy