im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

inf dd id iw is
 

Informacje o dostępności

 

Serwis Internetowy

.         Serwis został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu
 o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, TextToSpeechRobot, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej zawiera:

  1. Wejście do budynku znajduje się od strony głównej ulicy. Po wejściu należy skontaktować się z nauczycielem dyżurującym lub woźnym.
  2. Korytarze są płaskie nie posiadają progów. Na piętro prowadzą schody bez pochylni.
  3. Wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się z prawej strony budynku.
  4. Informacji o wstępie z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach udziela nauczyciel dyżurujący.
  5. Szkoła posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkoły.
 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy