im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 Inf DD ID IK IS
bip

Statut Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczuklik

Statut Branżowej Szkoły I stopnia im Władysława Łokietka w Lubaszczu statut

Statut Branżowej Szkoły II stopnia im Władysława Łokietka w Lubaszczu klik

Statut Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubaszczu klik

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku
z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
klik

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu
z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19
klik

Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu z dnia 24 sierpnia 2020 r. W sprawie organizacji inauguracji roku szkolnego 2020/2021 w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
. klik

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy oraz sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu w czasie epidemii. klik klik

Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu z dnia 26 kwietnia 2021 r. W sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 dla słuchaczy VI semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych . klik

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 15.10.2020 r. Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu przechodzi od 19.10 2020 r. na nauczanie zdalne aż do odwołania. Regulamin nauczania zdalnego. klik

Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu z dnia 10 maja 2021 r. Regulamin nauczania hybrydowego w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu klik

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji pracy oraz sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu w czasie epidemii. klik

Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie regulaminu nauczania zdalnego klik

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie regulaminu nauczania zdalnego klik

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu
z dnia 5 kwietnia 2022 r.
klik

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu konkurs

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Sprawozdania finansowe za 2018r. klik

Sprawozdania finansowe za 2019r. klik

Sprawozdania finansowe za 2020r. klik

Sprawozdania finansowe za 2021r. klik

Sprawozdania finansowe za 2022r. klik

____________________________________________________________

Adres skrzynki podawczej EPUAP:
/ZSLubaszcz/domyslna
/ZSLubaszcz/SkrytkaESP

 

Obowiązek Informacyjny dla uczniów i rodziców w ZS klik

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ZESPOLE  SZKÓŁ im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu: adres e-mail: andrzej.nowicki@zsplubaszcz.com

 

 

Wytworzył: Administrator (25 maja 2018)
Opublikował: Administrator (25 maja 2021)
Ostatnia zmiana: 16.09.2022 r.
Zmieniono: aktualizacja danych

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy