im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Projekt pt.
"Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja"

 

   Projekt pt. "Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja"
 w naszej szkole jest:

 • realizowany  przez Powiat Nakielski (lider projektu) w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy;
 • finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 • realizowany w okresie od do 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r.

Projektem objęte są wszystkie szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest  Powiat  Nakielski. Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie poprzez doskonalenie kompetencji i kwalifikacji  uczniów i nauczycieli  szkół zawodowych.


Zadania projektowe realizowane w roku szkolnym 2021-2022

 • Warsztaty z kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla uczniów – 8 uczniów kl.Ib (realizator: pedagog  z ZSŻŚ w Nakle).klik
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie sprzedawca - 8 uczniów z kl. IIIe   (realizator p. G. Sokołowska). klik
 •  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce z matematyki  - 8 ucz. z kl. Ib (realizator p. I. Ormińska) klik
 • Kursy zawodowe - realizacja w II semestrze

*Operator programista Obrabiarek – 5 uczniów klik klik
*Spawania MIG, Spawania MAG, Spawania TIG- 4 uczniów klik klik
*Operator wózków widłowych – 2 uczniów klik klik
*Operator koparko-ładowarki – 5 uczniów klik
*Kształt i styl – 9 uczniów klik klik
* Barmański – 10 uczniów klik
*Kosmetyczny z elementami wizażu – 5 uczniów. klik

Zadania projektowe realizowane w roku szkolnym 2022-2023

 • Wrzesień 2022 - rekrutacja uczniów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne na :

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 8 uczniów z kl.Id – prowadzący Arkadiusz Kamiński (realizacja zajęć IX/VI – 1 godz/tyg.); klik

 • kurs zawodowy: spawanie 3 metodami  MIG, MAG, TIG – 1 uczeń z kl.III  -  KURSAL Nakło n. Not.(realizacja X/XII);

 • kurs na prawo jazdy kategorii  B – 5 uczniów ( realizacja w II sem.); klik

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla sprzedawców – 8 uczniów z kl. III - prowadząca Grażyna Sokołowska (realizacja: styczeń/kwiecień – 2 godz./tyg.); klik klik

 • warsztaty rozwijające kompetencje uniwersalne - 8 uczniów z kl. IIa - prowadząca Renata Łabich. pedagog w ZSŻŚ
  w Nakle (realizacja na przełomie I/II ). klik

 • w dniach 22-25 sierpnia br. w ramach projektu odbył się w naszej szkole kurs barmański, w którym uczestniczyło
  11 uczniów klas drugich i trzecich. klik

 

Formularze na rok 2022/2023: Informacja  klik formularz zgłoszeniowy klik

 • Szkolenia dla nauczycieli - Nowoczesne technologie TIK w nauczaniu - 2 n-li (realizator: informatyk ZS im. S. Staszica w Nakle) - w trakcie realizacji.

                             Szkolny  koordynator  projektu -  G. Sokołowska

klik

 

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy