im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 
Wykaz Kadry Pedagogicznej
1 Dyrektor Szkoły mgr Piotr Michalak
2 Vice Dyrektor Szkoły sp. mgr Agnieszka Andrzejewska  
3 Pedagog Szkolny mgr Magdalena Stałowska - Janke
4 Pedagog specjalny mgr Natalia Kiełczyńska
5 Psycholog mgr Sylwia Ziółkowska
6 Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Adrianna Grzegorek - Trybuszewska
7 Biblioteka Szkolna mgr Izabela Ormińska
mgr Beata Stasinowska

1

Religia

Ks. Roman Siuchniński

2

Język polski

mgr Beata Stasinowska
mgr Agnieszka Michalak

3

Język angielski

mgr Agnieszka Andrzejewska 
mgr Agnieszka Głąb

4

Język angielski w firmie

mgr Agnieszka Andrzejewska
mgr Agnieszka Głąb   

5

Język obcy w gastronomii

mgr Agnieszka Andrzejewska  

6

Komunikowanie się z klientami w języku obcym

mgr Agnieszka Andrzejewska  

7

Historia i teraźniejszość

mgr Maciej Bącała 

8

Historia

mgr Maciej Bącała 

9

Wiedza o społeczeństwie

mgr Maciej Bącała

10

Matematyka

mgr Izabela Ormińska,
mgr Arkadiusz Kamiński
mgr Dorota Kamińska

11

Rachunkowość zawodowa

mgr Izabela Ormińska

12

Fizyka

mgr Arkadiusz Kamiński

13

Biologia

mgr Margareta Machnik- Król

14

Wychowanie fizyczne

mgr Andrzej Nowicki
mgr Agnieszka Michalak,
mgr Joanna Kowalska

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Adrianna Grzegorek - Trybuszewska

16

Informatyka

mgr Piotr Michalak, mgr Arkadiusz Kamiński

17

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Dalila Szarszewska
mgr Magdalena Dec

18

Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu

mgr Dalila Szarszewska

19

Organizowanie sprzedaży towarów

 

20

Właściwości towarów

mgr Margareta Machnik - Król

21

Obsługa klientów

 

22

Obsługa kas fiskalnych i urządzeń współpracujących  z kasą fiskalną

 

23

Sprzedaż internetowa

mgr Dalila Szarszewska

24

Promocja towarów

 

25

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa
w gastronomii

mgr Dalila Szarszewska

26

Zasady żywienia człowieka

mgr Margareta Machnik - Król

27

Technologia gastronomiczna

mgr Margareta Machnik - Król

26

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa 
w gastronomii

mgr Dalila Szarszewska

27

Doradztwo zawodowe

 

28

Wychowanie do życia w rodzinie

 

29 Prowadzenie działalności gospodarczej mgr Magdalena Dec

30

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w gastronomii

mgr Dalila Szarszewska,

111- przedmioty zawodowe

 

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy