im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 
Wykaz Kadry Pedagogicznej
L.p.
Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Funkcja dodatkowa
1. Kamiński Arkadiusz

Fizyka
Informatyka
Matematyka

Dyrektor Szkoły
dyrektor@zsplubaszcz.com

2. Sokołowska Grażyna

Organizowanie sprzedaży towarów
Obsługa kas fiskalnych i urządzeń współpracujących z kasą fiskalną
Organizacja i technika sprzedaży
Działalność gospodarcza w gastronomii
Przedsiębiorca w handlu
Obsługa klientów
Doradztwo zawodowe

 

 

Kierownik szkolenia praktycznego

kierownik.szkolenia@zsplubaszcz.com

 

3.. Stałowska Janke Magdalena

 

Język niemiecki

Pedagog szkolny
wychowawstwo klasa 3a
wspomaganie
magdalena.stalowska.janke@zsplubaszcz.com

4. Andrzejewska Agnieszka

Język angielski zawodowy
Język angielski
Język niemiecki
Język angielski w firmie
Język angielski zawodowy   
w działalności handlowej
Język angielski zawodowy

 

 

wspomaganie

5.

 

Grzegorek-Trybuszewska Adrianna

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 
6.. Kamińska Dorota

 

Matematyka

 

Liceum dla dorosłych

7. Machnik-Król Margareta

Biologia

Chemia

Podstawy gastronomii

Zasady żywienia człowieka

Towar jako przedmiot handlu

Technologia gastronomiczna

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

 

wychowawstwo klasa 1b

 

8. Michalak Agnieszka

Język polski

Wychowanie fizyczne

wychowawstwo klasa 3b

wspomaganie

9. Michalak Piotr

Informatyka

Wychowanie fizyczne

administrator serwisu internetowego

wspomaganie

10. Nowicki Andrzej Wychowanie fizyczne

opiekun SU, IOD
wychowawstwo klasa 1d
wspomaganie

11. Ormińska Izabela

Matematyka

Rachunkowość zawodowa

Biblioteka Szkolna

wychowawstwo klasa 1a

12. Siuchniński Roman

Religia

Ksiądz

12. Stasinowska Beata

Język polski

wychowawstwo klasa 2a

wspomaganie

13. Szarszewska Dalila

Geografia
Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu
Podstawy przedsiębiorczości
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

 

 

14. Ukleja Elżbieta

Język polski
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Historia
Wychowanie do życia w rodzinie

wychowawstwo klasa 1c
wychowawstwo klasa 2b

wspomaganie

 

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy