im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 
Wykaz Kadry Pedagogicznej
L.p.
Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Funkcja dodatkowa
1. Kamiński Arkadiusz

Fizyka

Informatyka

Matematyka

 

Dyrektor Szkoły

dyrektor@zsplubaszcz.com

2. Sokołowska Grażyna

Podstawy przedsiębiorczości

Organizacja i technika sprzedaży

Działalność gospodarcza w gastronomii

Przedsiębiorca w handlu

Obsługa klientów

Doradztwo zawodowe

 

 

 

Kierownik szkolenia praktycznego

kierownik.szkolenia@zsplubaszcz.com

 

3.. Stałowska Janke Magdalena

 

 

Język niemiecki

Pedagog szkolny

wychowawstwo klasa 2a

wspomaganie

magdalena.stalowska.janke@zsplubaszcz.com

4. Andrzejewska Agnieszka

Język niemiecki

Język angielski zawodowy

Język angielski

Język niemiecki

Język angielski w firmie

Język angielski zawodowy   
w działalności handlowej

Język angielski zawodowy

 

 

 

wspomaganie

5. Grzegorek-Trybuszewska Adrianna

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 
6. Machnik-Król Margareta

Biologia

Chemia

Towar jako przedmiot handlu

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

 

wychowawstwo klasa 3a

 

7. Michalak Agnieszka

Język polski

Wychowanie fizyczne

wychowawstwo klasa 2b

wspomaganie

8. Michalak Piotr

Informatyka

Wychowanie fizyczne

administrator serwisu internetowego

wspomaganie

9. Nowicki Andrzej Wychowanie fizyczne

opiekun SU, IOD

wspomaganie

10. Ormińska Izabela

Matematyka

Rachunkowość zawodowa

Biblioteka Szkolna

wychowawstwo klasa 3b

11. Siuchniński Roman

Religia

Ksiądz
12. Stasinowska Beata

Język polski

wychowawstwo klasa 1a

wspomaganie

13. Szarszewska Dalila

Geografia

Podstawy przedsiębiorczości

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

 

 

14. Ukleja Elżbieta

Język polski

Wiedza o społeczeństwie

Historia

Wychowanie do życia w rodzinie

wychowawstwo klasa 1b

wspomaganie

 

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy