im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Sprawozdania finansowe za 2019r

.

1.Bilans jednostki  1klik- 2klik

2.Rachunek zysów i strat - 3klik

3.Zestawienie zmian w funduszu - 4klik

4.Wyłączenia do bilansu - 5 klik

5.Wyłączenia do zestawienie zmian w funduszu - 6 klik

6. Wyłączenia rachunek zysów i strat - 7 klik

7.Informacja dodatkowa - 8 klik- 9klik - 10klik - 11 klik- 12 klik

8.Załącznik do informacji dodatkowej - 13 klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy