im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Stypendium Fundacji „Effectus Papilionis Foundation"

 


.              Działając w imieniu Fundacji „Effectus Papilionis Foundation" poniżej przesyłam informacje o naborze do programu stypendialnego w roku szkolnym 2022/23.
 Program jest prowadzony przez naszą Fundację od 2008 r. Będziemy bardzo wdzięczni za ogłoszenie informacji dotyczącej stypendium, w szczególności poprzez przekazanie tej informacji uczniom spełniającym kryterium formalne do uzyskania stypendium. 
Stypendium Fundacji „Effectus Papilionis Foundation" jest dla uczniów z małych miejscowości i terenów wiejskich z całej Polski, zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w 2023 r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

Warunki formalne do złożenia wniosku:
- zamieszkanie na terenie wiejskim;
- status ucznia VIII klasy szkoły podstawowej/liceum, technikum lub szkoły zawodowej 
(oprócz ostatniego roku nauki
w liceum i technikum) w roku szkolnym 2022/23;
- wysoka średnia ocen oraz wyróżniające się osiągnięcia ucznia;

- trudna sytuacja materialna w rodzinie;
- złożenie poprawnie wypełnionego wniosku i skanu świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/22 w terminie 15-30 listopada 2022r.

Poniżej załączamy informację o stypendium, regulamin oraz wniosek stypendialny. Dodatkowo, zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową https://www.papilionis.org/

Informacja o stypendium 2022 klik regulamin stypendialny2022 klik wniosek stypendialny klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy