im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

"Powstanie Wielkopolskie 1918/1919
na Krajnie i Pałukach
na tle wydarzeń międzynarodowych "

 „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Krajnie i Pałukach na tle wydarzeń międzynarodowych ”
1. Organizatorami konkursu jest: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
Powiatu Nakielskiego.
3. Szkoły zgłaszają do konkursu jednego ucznia.
4. Konkurs odbędzie się 23 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Muzeum Ziemi
Krajeńskiej, ul. Pocztowa 14 w Nakle nad Notecią.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru. W
przypadku uzyskania przez kilku uczestników jednakowej liczby punktów zostanie
przeprowadzona dogrywka ustna.
6. Termin zgłaszania udziału w konkursie mija 18 listopada 2021 r. Zgłoszenia muszą
zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz
jego adres mailowy i numer telefonu. Zgłoszenia prosimy przesłać mailowo na
adres: anna.sergott@muzeum.naklo.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 52 386 08 64
7. Wszelkie pytania na temat konkursu prosimy kierować do organizatora
telefonicznie: 52 386 08 64, mailowo: tomasz.pasieka@muzeum.naklo.pl lub
mariusz.gratkowski@muzeum.naklo.pl
8. Zagadnienia:
- przebieg działań bojowych na obszarze Krajny i Pałuk,
- sylwetki dowódców powstańczych oraz polityków związanych z
wydarzeniami w latach 1918-20,
- tło polityczne wydarzeń z lat 1918-1920 (w tym polityka
międzynarodowa, uczestników I wojny światowej, sprawę polską w I
wojnie światowej, traktaty pokojowe itp.).
9. Organizator ma prawo odwołać konkurs z przyczyn technicznych.
10. Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów przeprowadzenia XXIII edycji konkursu Powstanie Wielkopolskie
1918/1919 na Krajnie i Pałukach na tle wydarzeń międzynarodowych oraz ogłoszenia jego
wyników (zwanego dalej Konkursem).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Muzeum Ziemi Krajeńskiej
ul. Pocztowa 14
89-100 Nakło nad Notecią
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
celem przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych uniemożliwia
udział w Konkursie;
4. Posiadam prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych;
c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych/ GIODO;
5. Inspektorem Ochrony Danych w jednostce Muzeum jest:
Arnold Paszta – arnold.partner@gmai.com

klik

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy