im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

W ŚWIECIE RZECZYWISTYM, CZY WIRTUALNYM?
– OTO JEST PYTANIE…

 

klik

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ogłasza
POWIATOWY KONKURS
na twórczą interpretację hasła:
W ŚWIECIE RZECZYWISTYM, CZY WIRTUALNYM? – OTO JEST PYTANIE…
możliwe formy przekazu: (plakat, komiks, nagranie audio – skecz, piosenka, tekst, wiersz, itp.)
Adresaci konkursu: młodzież (13-18 lat) z Powiatu Nakielskiego.
Cele konkursu:

  • Promowanie postaw związanych ze świadomym ograniczeniem aktywności w   tzw. „świecie wirtualnym”, na rzecz aktywności w tzw. „świecie rzeczywistym” – (relacje, pasje, formy spędzania czasu wolnego).
  • Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowotnych aspektów budowania relacji, rozwijania pasji w przestrzeni rzeczywistej, w której to co proponuje nam Internet jest dodatkiem, tylko narzędziem do osiągania celów…
  • Rozwijanie kreatywności i uzdolnień.

Kryteria oceny prac:

  • kreatywność
  • nawiązanie do hasła konkursu
  • estetyka i wartość artystyczna

Zasady udziału w konkursie:
Prace konkursowe zostaną nagrodzone dzięki dofinansowaniu przez Powiat Nakielski oraz Burmistrza MiG Nakło n. Not. Do pracy należy dołączyć metryczkę, na której należy umieścić imię i nazwisko autora pracy. Tak opisaną pracę prosimy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą tradycyjną (zwykłym listem), na adres: Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią.
Prosimy o załączenie do przesłanej pracy konkursowej wypełnionej i podpisanej zgody (w załączniku), na udział w Konkursie oraz podpisaniu i dołączeniu – Klauzuli Informacyjnej (w załączniku).
Termin dostarczenia pracdo 23 listopada 2022r.
Ważne: Poradnia nie zwraca uczestnikom zgłoszonych prac konkursowych.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się:
30 listopada 2022r. w siedzibie Poradni w Nakle nad Notecią
(o szczegółach poinformujemy laureatów).

Zgoda rodziców klik

 

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy