im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Zbiórka krwi w Nakle
.              Krwiobus Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy czekał 3.10.2022 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na wszystkich chętnych do oddania tego drogocennego daru. Uczeń Zespołu Szkół im. Wł. Łokietka w Lubaszczu, Dawid Brzeziński,  włączył się do akcji zorganizowanej przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Potulicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i po raz pierwszy oddał krew. Mam nadzieję, że będzie mógł pomagać przez długie lata. Dziękujemy!


klik klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy