im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

 

Rada rodziców przy naszej szkole, by ułatwić ubezpieczenie naszych uczniów proponuje Edu Plus.

.           Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego oraz organizację i pokrycie kosztów świadczenia Ubezpieczonemu usług pomocy
informatycznej, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej w ramach Opcji Hejt Stop.

Oferta klik Tabela świadczeń klik Kontrakt klik Sposoby zgłaszania zdarzeń klik Druk zgłoszenia klik
Graficzna instrukcja internetowego zgłoszenia szkody klik

 

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy