im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Spotkania profilaktyczne

 

.              W ramach współpracy z instytucjami  profilaktycznymi  w dniach 22.09 ( czwartek), 30.09 (piątek) 2022 r. w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu odbyły się warsztaty realizowane przez pracownika Nakielskiego Ośrodka Terapii i Uzależnień „KOLIBER” na temat asertywnego odmawiania użycia środków psychoaktywnych. Uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia w Lubaszczu uczestniczyli w pogadankach na temat używania alkoholu, narkotyków i innych używek w ramach profilaktyki uzależnień.
Profilaktyka uzależnień ma na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki) oraz zapobieganie różnorodnym szkodom zdrowotnym i społecznym, które są z tym związane, takim jak np.: groźne choroby i infekcje, wypadki drogowe.
Mamy nadzieję, że poprzez udział w spotkaniach uczniowie zrozumieli jak negatywne i dramatyczne mogą być skutki nadużywania substancji psychoaktywnych.

klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy