im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Zgodnie z zaleceniami programowymi.

klik

.             Zgodnie z zaleceniami programowymi Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” biblioteka szkolna umożliwia czytelnikom wypożyczanie książek w czerwcu na okres wakacji. W tym celu należy zwrócić do biblioteki wcześniej wypożyczone lektury i inne książki, najpóźniej do 02 czerwca, aby móc wypożyczyć książki na wakacje.

klik


 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy