im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o zasadach BHP

 

.              Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Głównym Inspektoratem Pracy zorganizowali po dwuletniej przerwie XX jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu” objętą patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.  
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresatami konkursu są młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników.
Zakres tematyczny Konkursu obejmował problematykę prawa pracy oraz BHP przewidzianego w programach nauki, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii prac, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym.
W finale konkursu, który miał miejsce w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, wzięło udział 40 uczestników reprezentujących 20 Izb Rzemieślniczych.
O godzinie 11:00 wszystkich uczestników i gości powitała Jolanta Kosakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej
i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego.
Na sali obecna była pięcioosobowa Komisja konkursowa, w skład której wchodzili Wojciech Goniarz – Dyrektor Departamentu Prawnego w Głównej Inspekcji Pracy, Artur Sobota – p.o. Dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji w Głównej Inspekcji Pracy, Natalia Cymerman – główny specjalista Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównej Inspekcji Pracy, Jolanta Kosakowska – dyr. Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego oraz Dariusz Wypych –  dyr. Cechu Rzemiosł Spożywczych w Warszawie, Związek Rzemiosła Polskiego. O 13.00 ogłoszono wyniki.
Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu i Izbę Rzemieślniczą w Bydgoszczy reprezentował Maciej Wlazły. Nie został laureatem konkursu, ale miał wspaniałą okazję poszerzyć swoje horyzonty.
Brawo Maciej!

klik klik klik

 

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy