im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

VII  POWIATOWY FOTOGRAFICZNY
KONKURS PROFILAKTYCZNY

 

.              „Bliżej pasji dalej od uzależnień" od 12 września 2022 roku do 28 października 2022 roku.
CELE KONKURSU :

  • - promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
  • - popularyzacja treści prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki używania tytoniu oraz profilaktyki substancji psychoaktywnych m.in. narkotyków, dopalaczy oraz alkoholu

Uczestnik może zgłosić na konkurs 1 fotografię, która powinna posiadać jednego autora.
Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię, zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
Fotografia powinna być dostarczona  w wersji papierowej (rozmiar maksymalny 70x50cm, minimalny 30x20cm) oraz na nośniku CD w formacie JPG. (możemy wydrukować w szkole)
Technika wykonywania zdjęcia jest dowolna.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z wykonaną pracą i stosownymi oświadczeniami należy nadesłać lub dostarczyć do dnia 24 października 2022 roku na adres:
Komenda  Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią, ul. Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 października 2022 roku. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią

Regulamin konkursuklik Informacja klik Zgłoszenie klik

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy