im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Kampania społeczna z okazji MDBL 2022
Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

 

.              To akcja zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy i  Stowarzyszenie "Visus Supremus".
W dniach 10-21 października 2022 r.  przeprowadziliśmy ją w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu. Jej cele
to przede wszystkim:

  • kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • zwiększenie integracji osób, które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
  • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski przygotowaliśmy w szkole gazetkę tematyczną, plakaty oraz informacje o kampanii na holu  i w bibliotece szkolnej, opublikowaliśmy list Adama na stronie internetowej szkoły. Przeprowadziliśmy godziny wychowawcze we wszystkich klasach szkoły branżowej 1 stopnia poświęcone kampanii
"Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!", jak również pogadanki  z młodzieżą, pracownikami na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą lub widzą słabo. Zorganizowaliśmy szkolny etap konkursu plastycznego „Znane i lubiane dyscypliny sportowe” i wytypowaliśmy trzy prace plastyczne do konkursu ogólnopolskiego. Zadaniem uczestnika było wykonanie wypukłego plakatu dotykowego, który miał umożliwiać rozróżnianie elementów przez dotyk, stymulując tym samym  percepcję osób, które nie widzą. Uczeń naszej szkoły napisał z pomocą pani pedagog list do Adama jako odpowiedź  na jego przekaz.
Laureaci szkolnego etapu konkursu plastycznego:

  • Zuzanna Wojtera
  • Julia Lipkowska
  • Żaklina Sroka

Przygotowanie uczniów do zrozumienia problemów osób z niepełnosprawnością daje szansę  w przyszłości osobom
z dysfunkcją wzroku na poprawę warunków ich funkcjonowania w społeczeństwie.

klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy