im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
plastycznego na plakat dotyczący
HIV/AIDS
2022/2023Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie musi nastąpić w terminie do dnia 21.04.2023 r.

 • PRZEDMIOT  IZAKRES TEMATYCZNY  KONKURSU
 • Plakat powinien w atrakcyjny, a zarazem prosty w odbiorze sposób  przedstawiać zagadnienia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, które dotyczą m.in.:
 • dróg zakażenia wirusem HIV,
 • zachowań sprzyjających zakażeniom HIV,
 • sposobów zapobiegania zakażeniom HIV,
 • sytuacji, w których nie dochodzi  do zakażenia wirusem HIV,
 • praw i obowiązków osób zakażonych HIV i chorych na AIDS,
 • testowania w kierunku HIV,
 • tolerancji i akceptacji osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS.
 •  ZASADY  I  WARUNKI  UCZESTNICTWA
 • Przedmiotem Konkursu jest plakat związany tematycznie z HIV/AIDS, uwzględniający
  założenia i wskazania Organizatora opisane w niniejszych punktach.
 • Wymagania dotyczące pracy konkursowej:
 • każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 plakat,
 •   plakat powinien być wykonany samodzielnie na potrzeby niniejszego Konkursu,
 • technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia,
  technika mieszana lub inna),
 • format plakatu – A 3,
 • plakat w formie elektronicznej może być wykonany w dowolnym programie graficznym,
 • ostateczną wersję plakatu należy zapisać w formacie PDF co zapewni zachowanie  pełnego i niezmienionego wyglądu plakatu, bez względu na to z jakiego oprogramowania czy systemu korzystał auto
 • Plakat powinien spełniać następujące warunki:
 • spójność z polityką państwa polskiego odnośnie HIV i AIDS,
 • uświadamiać zagrożenie i pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną,
 • służyć zmianie zachowania oraz wzmacniać pozytywny przekaz (plakat nie może wzbudzać agresji czy nietolerancji, nie może zawierać elementów dyskryminujących osoby zakażone),
 • być na tyle uniwersalny, aby mógł zostać wykorzystany podczas spotkań z młodzieżą zarówno w miejscach formalnych (np. szkoła), jak i nieformalnych (np. dyskoteki),
 • walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami - nie może utrwalać stereotypu człowieka zakażonego HIV/chorego na AIDS – jako człowieka przegranego, straconego dla
  społeczeństwa.
 • Plakat nie może zawierać wulgaryzmów oraz nie może naruszać dobrych obyczajów

i obowiązujących przepisów prawa.


Regulaminklik zgoda klik zgoda pełnoletniego klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy