im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

31. finał WOŚP.              Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich - małych i dużych - takie hasło przyświeca 31. Finałowi WOŚP. Po
raz pierwszy zbieramy na zakup urządzeń, które posłużą wszystkim, którzy tego sprzętu będą potrzebować - niezależnie
od wieku.
Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie  i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu  o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale
w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się również w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka. Młodzież i pracownicy szkoły wspierali akcję - zebraliśmy 1290,94 zł. Dziękujemy za Wasze Wielkie Serca.

klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy