im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

„Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja"

 

REGULAMIN PROJEKTU
„Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”

I – Informacje o projekcie

  • Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe.
  • Projekt jest realizowany w okresie od  do 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r.
  • Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych oraz wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów.
  • Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do następujących szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla  organem prowadzącym jest Powiat Nakielski, tj.:
  • I Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,

ul. Ks. Stanisława Staszica 18, 89-100 Nakło nad Notecią,
tel. 52 385 25 86,
mail: staszic.naklo@wp.pl, www.staszic.info;

  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,

Lubaszcz 11A, 89-100 Nakło nad Notecią,
tel. 516 081 215
mail: zsp@zsplubaszcz.com, www.zsplubaszcz.com;

  • II Technikum w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią,
tel. 693855010
mail: sekretariat@zegluganaklo.pl, www.zegluganaklo.pl;

  • I Technikum  w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,

ul. Jana Kochanowskiego 1, 89-200 Szubin
tel. 052 384 23 97
mail: zspa@wp.pl, www.zsp.szubin.pl.

  • Założenia projektu opracowane zostały na podstawie diagnoz przeprowadzonych przez szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
  • Biuro projektu mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią:

ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią,
Wydział Rozwoju, p. 34,
tel. 52 386 66 45,
mail: sekretariat@powiat-nakielski.pl, www.powiat-nakielski.pl,
otwarte w godzinach: 7:00 – 15:00;
Biuro partnera projektu mieści się w siedzibie:
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy,
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz,
tel. 52 322 90 60,
mail: sekretariat@pte.bydgoszcz.pl, www.pte.bydgoszcz.pl,
otwarte w godzinach: 8:00 – 16:00.

Regulamin klikOznaczenie szkoly klik

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy