im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla
publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r.

 

Organizacja zajęć w szkole i placówce :

klik klikrodzice

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy