im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 
Turniej Klas Pierwszych

Zgodnie z tradycją Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu w październiku br. odbył się turniej klas pierwszych. Uroczystość miała na celu przyjęcie wychowanków klas Ia, Ib, Ic i Id do grona uczniów szkoły oraz ich integracja. Na sali gimnastycznej spotkali się: klasa Ia z panią I. Ormińską, klasa Ib z panią M. Machnik – Król, klasa Ic wraz z panią E. Ukleją oraz klasa Id z p. Piotrem Michalakiem. Imprezę przygotowała klasa IIIA pod opieką pani B. Stasinowskiej. Nie chcąc przyjmować w swoje szeregi kota w worku trzecioklasiści przygotowali  kilka pełnych humoru zabaw dla młodszych kolegów i koleżanek. Młodzież miała okazję wykazać się wolą walki, hartem ducha i poczuciem humoru.  Wszyscy aktywnie włączyli się do rywalizacji. Przygotowane dla nich konkurencje to m.in.: przebranie odzwierciedlające kierunek kształcenia, konkurs wiedzy o szkole, praca plastyczna – logo klasy, konkurencja muzyczna dla całej klasy, giętki język,  wspólny element ubioru. W tym dniu ważne były dobra zabawa, zaangażowanie i duch walki, a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Pierwszoklasiści udowodnili, że są zgraną grupą. Na koniec spotkania złożyli ślubowanie, potwierdzając że będą godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię.

 Organizatorzy

Galeria

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy