im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Wyniki współzawodnictwa uczniów
ZSP im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu.

 

.              Oceniano całoroczne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, udział w uroczystościach, konkursach, zawodach sportowych, pomoc charytatywną i koleżeńską, uczestnictwo w targach edukacyjnych i festynach promujących kierunki kształcenia w szkole.

klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy