im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu
"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"

 

.           Wszystkie wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" realizowanego  przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019/2020 zostały rozpatrzone. Dwie uczennica Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu zostały zakwalifikowane do stypendium. Są to:
Magdalena Iciek - szkoła branżowa I stopnia, powiat nakielski – klasa III
Izabela Maria Adamczyk - szkoła branżowa I stopnia,  powiat nakielski –klasa II
Gratulujemy!

klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy