im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Pomoc dla Schroniska

.

.              Szkolne Koło Wolontariatu „Radość serca” działające w Zespole Szkół im. Wł. Łokietka w Lubaszczu zorganizowało w marcu akcję charytatywną na rzecz bezdomnych psów przebywających w schronisku w Rozwarzynie. Celem akcji było rozwijanie empatii oraz uwrażliwienie na krzywdę zwierząt.  Z przyczyn od nas niezależnych akcja została przerwana. Ze względu na korona wirusa trwała tylko dwa tygodnie. Udało się jednak  zebrać  karmę  suchą i w puszkach, ryż, makaron, koce, ręczniki i poduszki. Opiekun Koła, pani Agnieszka Andrzejewska dostarczyła dary pracownikowi schroniska w Rozwarzynie. Wszystkim uczniom oraz ich rodzicom, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej pomocy na rzecz bezdomnych zwierząt.

klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy