im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

„ Lekcje z ZUS” - projekt edukacyjny ZUS
dla szkół ponadpodstawowych
pod patronatem MRPiPS oraz MEN

 

.              Wiedza o ubezpieczeniach społecznych jest niezbędna młodym ludziom, szczególnie przed wejściem na rynek pracy. Materiały dydaktyczne do zajęć przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z metodykami nauczania. Obejmują cykl czterech godzin lekcyjnych:

  • Lekcja 1. Świadomy zawsze ubezpieczony
  • Lekcja 2. Co Ci się należy, kiedy płacisz składki
  • Lekcja 3. Renty i emerytury
  • Lekcja 4.  E-ZUS, czyli firma pod ręką.

Uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu będą uczestniczyli   w tym projekcie w ramach zajęć z Podstaw Przedsiębiorczości  i Doradztwa Zawodowego. Pierwsze zajęcia dla uczniów klas III-ich poprowadziła Pani Joanna Karsznia z oddziału ZUS w Bydgoszczy.

klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy