im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Dzień Języków

.

.           Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków,  zorganizowana  w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając  zainteresowanie milionów ludzi w  45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się  języków. Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia  26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony  jest  corocznie.
Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

  • ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  • promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  • propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Z okazji tego święta w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka zorganizowano Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Wzięło w nim udział 18 uczniów: Kacper Nowak, Marcin Jankowski, Oliwia Gierszyńska, Oskar Rugowski, Wojtek Ryczek, Daniel Komorski, Adrian Kubacki, Alan Pezacki, Błażej Gil, Julia Sołdan, Klaudiusz Ostrowski, Patryk Sikora, Arkadiusz Ramza, Mikołaj Wierzewski, Izabela Adaamczyk, Patryk Nowicki, Maja Leppert, Arkadiusz Bogdaszewski.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Kacper Nowak
II miejsce: Marcin Jankowski
III miejsce: Oliwia Gierszyńska

Gratulujemy!

klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy