im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Dziękujemy WOLONTARIUSZOM!

.

.          .           W Zespole Szkół  im. Władysława Łokietka w Lubaszczu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. 5 grudnia to okazja do podziękowania młodym ludziom za ich ofiarność i zaangażowanie społeczne. Opiekun, p. Agnieszka Andrzejewska  wręczyła wyróżnienia dwóm wolontariuszom Szkolnego Koła Wolontariatu ”Radość serca”: Magdalenie Iciek oraz Adrianowi Kubackiemu. Wyróżnieni zostali za ich wielkie serce, wyjątkowe zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym oraz wspieranie idei wolontariatu. W szkolnym kole jest 12 wolontariuszy, jednak ich liczba jest o wiele większa, gdyż młodzież chętnie pomaga na wiele sposobów. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w życiu naszej społeczności oraz za zrozumienie sensu i potrzeby misji społecznej jaką jest wolontariat.

1klik2klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy