im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Wspomagamy schronisko

.

.           Szkolne Koło Wolontariatu „Radość serca” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Łokietka w Lubaszczu wraz z opiekunami zorganizowało w dniach 11.03.2019-05.04.2019 r. akcję charytatywną na rzecz bezdomnych psów przebywających w schronisku w Rozwarzynie. Celem akcji było kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez rozwijanie empatii, uwrażliwienie na krzywdę zwierząt. Uczniowie, jak również nauczyciele włączyli się chętnie do zbiórki. Po raz kolejny udowodnili, że liczy się każda, nawet najmniejsza pomoc . Dzięki wrażliwości i dobroci wszystkich tych, którzy wspomogli akcję, zebrano karmę  suchą i w puszkach, miski, ryż, makaron, kaszę, koce, ręczniki i poduszki. Wychowankowie szkoły pod opieką pani Agnieszki Andrzejewskiej dostarczyli dary pracownikowi schroniska w Rozwarzynie. Wszystkim uczniom oraz ich rodzicom, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej pomocy na rzecz bezdomnych zwierząt.

klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy