im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Nowoczesna pracownia gastronomiczna w ZSP w Lubaszczu

.

 .           12 października br. nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Łokietka w Lubaszczu, połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
Wyposażenie pracowni możliwe było dzięki realizowanemu przez POWIAT NAKIELSKI projektowi „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem”, dofinansowanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. To profesjonalny sprzęt bardzo wysokiej jakości.
            Pracownia będzie pełniła funkcję Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz. Ponadto uczniowie szkoły kształcący się w tym zawodzie będą w niej realizować zajęcia praktyczne.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, była Dyrektor Szkoły Dalila Szarszewska oraz obecny Dyrektor Arkadiusz Kamiński. Poświęcenia nowej bazy dydaktycznej dokonał katecheta ks. Roman Siuchniński. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, pracodawców, rodziców, pracownicy szkoły i uczniowie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia przez: Starostę Nakielskiego, pana Tomasza Miłowskiego, Skarbnika Powiatu, pana Piotra Chudzyńskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią – pana Przemysława Ulatowskiego, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, panią Ewę Kistowską, panią Weronikę Białecką – pracodawcę i właścicielkę Restauracji „Kasztelanka” w Nakle nad Notecią oraz Przewodniczącego Rady Rodziców – pana Zbigniewa Bogackiego. Po oficjalnym otwarciu odbyła się akademia szkolna przygotowana przez uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

klik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nowa www zsp

wizytówka

zsplub_com 


promocja 2015/16

 

plakat A2 drzwi otwarte format pdf

plakat A2 ogólny format pdf

bilbord lidl format pdf

baner pl. Konopnickiej

ulotka

informator: czarny, kolor

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy