im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Kurs renowacji mebli i antyków

 

.           W ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” dla uczniów szkół kształcenia zawodowego organizowane są specjalistyczne szkolenia i kursy w celu zdobycia kompetencji zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy. W projekcie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu. W dniach 21 sierpnia – 31 sierpnia br. wychowankowie szkoły wzięli udział w kursie renowacji mebli i antyków. Pod opieką pani Elżbiety Uklei udali się do miejscowości Kocioł koło Lewina Kłodzkiego, gdzie nabyli nowe umiejętności. Po zdaniu egzaminów uzyskali dyplomy ukończenia szkolenia.

Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” realizowany jest przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy