im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

Próbny egzamin zawodowy dla sprzedawców

.

.           4 czerwca 2019 r. pani Grażyna Sokołowska przygotowała i przeprowadziła dla uczniów klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcących się w zawodzie sprzedawca,  praktyczną część próbnego egzaminu zawodowego. Polegała ona na wykonaniu ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. Egzamin jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

klik

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy